Khái niệm

Ngân hàng thương mại

 

Ngân hàng thương mại: là 1 định chế tài chính trung gian tiêu biểu, đóng 1 vai trò quan trọng trong việc khai thông các nguồn vốn tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các chủ thể trong nền kinh tế, đồng thời nó cũng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho nền kinh tế vận hành nhịp nhàng, hữu hiệu.

– phân tích các điểm khác nhau:
+ quá trình ra đời và phát triển của NHTM và NHTW
+ chức năng của NHTM và NHTW
+ phân loại NHTM
+ Quản lý và sử dụng vốn

ví dụ:
+ chức năng của ngân hàng thương mại:
. chức năng trung gian tài chính
. chức năng trung gian thanh toán
+ chức năng của NHTW
. độc quyền phát hành GBNH và điều tiết khối lượng tiền cung ứng
. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng
. NHTW là ngân hàng của nhà nước

Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động tín dụng thì ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và cho cả ngân hàng thông qua chênh lệch lại suất mà thu được lợi nhuận cho ngân hàng.

 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button