Khái niệm

Công ty tài chính

Trong kinh tế học tài chính, tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên. Có lẽ dịch vụ tài chính quan trọng nhất mà các tổ chức tài chính cung cấp là hoạt động như các trung gian tài chính. Phần lớn các tổ chức tài chính được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng nhà nước.

Theo định nghĩa rộng, có ba loại hình tổ chức tài chính chủ yếu:

  1. Các tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi và cho vay, bao gồm các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ thế chấp, các công ty quản lý các tài sản ủy thác hay vốn đầu tư (trust company), quỹ nhà ở (building society).
  2. Các công ty bảo hiểm và các quỹ hưu trí
  3. Các công ty môi giới chứng khoán, quỹ đầu tư ủy thác.

Ngoài ra công ty tài chính còn có thể được hiểu là 1 Tổ chức tài chính hay tổ chức tín dụng.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button