Khái niệm

Thu nhập cá nhân – Thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập cá nhân là gì?

Thu nhập cá nhân trong kinh tế là thuật ngữ đề cập đến tất cả các khoản thu nhập của một cá nhân kiếm được trong một niên độ thời gian nhất định từ tiền lương, đầu tư và các khoản khác, nó là tổng hợp của tất cả các thu nhập thực nhận bởi tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình. Thông thường thu nhập cá nhân phải chịu đánh thuế thu nhập.

bai-tap-thue-tndn_DUET
Thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập

Có thể thống kế một số khoản thu nhập cá nhân gồm: (Tham khảo Luật Thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam)

 • Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
  • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
  • Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
  • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công
  • Các khoản phụ cấp, trợ cấp
 • Tiền thù lao
 • Tiền nhận được từ tham gia các tổ chức, hiệp hội
 • Các khoản lợi ích khác nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền
 • Tiền thưởng.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:
  • Tiền lãi cho vay
  • Lợi tức cổ phần
  • Thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ lãi trái phiếu
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:
  • Trúng thưởng xổ số
  • Trúng thưởng do khuyến mại
  • Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino
  • Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhận thừa kế
 • Thu nhập từ nhận quà tặng
 • Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản
 • Thu nhập từ kiều hối
 • Làm thêm giờ, làm đêm
 • Tiền lương hưu
 • Học bổng
 • Tiền bồi thường

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất áp dụng năm 2015 – 2016

Thuế TNCN là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế do đó trung tâm kế toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân của năm 2015 và 2016 áp dụng cho các thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh bao gồm cả ví dụ cụ thể trong từng trường hợp.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân 2016:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = (Tổng lương – 9 triêu – (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * thuế suất

Theo đó tại điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC  Quy đinh về mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh như sau và ta dựa vào đó để tính thuế TNCN

Cách tính thuế TNCN dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế TNCN/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất(%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960

Dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần ta có công thức rút gọn về tính thuế thu nhập cá nhân – TNCN được quy định như sau

 • Bậc 1: Thu nhập tính thuế TNCN từ 0 -> 5 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 5% Do đó Số thuế TNCN phải nộp: 0 trđ(triệu đồng) + 5% thu nhập tính thuế
 • Bậc 2: Thu nhập tính thuế TNCN từ 5->10 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 10% do đó Số thuế TNCN phải nộp: 0,25trđ + 10% thu nhập tính thuế trên 5 trđ (triệu đồng)
 • Bậc 3: Thu nhập tính thuế TNCN từ 10 -18 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 15% do đó Số thuế TNCN phải nộp: 0,75 trđ + 15% thu nhập tính thuế trên 10 trđ
 • Bậc 4: Thu nhập tính thuế TNCN từ 18 – 32 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 20% do đó Số thuế TNCN phải nộp: 1,95 trđ + 20% thu nhập tính thuế trên 18 trđ
 • Bậc 5: Thu nhập tính thuế TNCN từ 32 – 52 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 25% do đó Số thuế TNCN phải nộp: 4,75 trđ + 25% thu nhập tính thuế trên 32 trđ
 • Bậc 6: Thu nhập tính thuế từ 52 – 80 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 30% do đó Số thuế TNCN phải nộp: nbsp; 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ
 • Bậc 7: Thu nhập tính thuế trên 80 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 35% do đó Số thuế TNCN phải nộp: 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 triệu đồng

Chú ý: Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trên áp dụng đối với Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh

Một số thay đổi đáng kể về thuế thu nhập cá nhân bắt đầu từ 1/1/2015

1. Thu nhập chịu thuế
– Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.
– Quy định thu nhập “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.
2. Thu nhập được miễn thuế
Bổ sung thêm các khoản thu nhập sau được miễn thuế:
– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
– Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.
3. Thuế đối với cá nhân kinh doanh
Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:
– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).
– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
– Hoạt động kinh doanh khác: 1%
4. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn
Sửa đổi quy định “Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán” thành “Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần”.
5. Sửa đổi quy định về “Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản”
Theo đó, quy định lại như sau:
– Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.
– Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.
-Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
– Thay đổi về biểu thuế toàn phần
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% (trước đây chia thành 2 trường hợp: 25% và 2%).

Ví dụ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 như sau:

Bà Nguyễn Thị Liên có thu nhập từ tiền lương tiền công trong tháng 2/2015 là 60 triệu đồng và bà phải nộp các khoản bảo hiểm như sau:
–  7% bảo hiểm xã hội
–  1,5 % bảo hiểm ý tế
Ngoài ra:
–  Bà nuôi 2 con 1 trai và 1 gái đều dưới 18 tuổi
–  Trong tháng 2 này bà không đóng góp bất kỳ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo…

Cách t&iacuiacute;nh thuế thu nhập cá nhân của bà Nguyễn Thị Liên trong tháng 1/2015 như sau:

Thu nhập chịu thuế của bà Liên là: 60 triệu đồng
– Các khoản giảm trừ của bà
+ Giảm trừ bản thân: 9 triệu
+ Giảm trừ gia cảnh cho 2 con của bà: 3,6 triệu x 2 = 7,2 triệu
+ Bảo hiểm xã hội, BHYT: 60 triệu x ( 7% + 1,5%) = 5,1 triệu
Tổng cộng các khoản giảm trừ cho bà Liên = 9 triệu + 7,2 triệu+ 5,1 triệu = 21,3 triệu đồng
Từ đó ta suy ra được thu nhập tính thuế của bà Liên= 60 triệu – 21,3 = 38,7 triệu đồng
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tháng 1/2014 tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
Theo đó thì bà Liên có mức thuế suất ở bậc 5 là vì thu nhập tính thuế là 38,7 triệu đồng năm trong khoảng Trên 32 đến 52 triệu đồng dự trên biểu thuế lũy tiến
Vậy số thuế thu nhập cá nhân mà bà Liên phải nộp trong tháng 2/2015 là = (5 triệu x 5%) + ( (10 triệu  – 5 triệu) x 10%) +( (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15%) + ((32 triệu đồng – 18 triệu) x 20%) + ((38,7 triệu – 32 triệu) x 25% = 0,25 triệu + 0,5 triệu + 1,2 triệu + 2,8 triệu + 1,675 = 6,425 triệu đồng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button