Khái niệm

Quy định hoạt động tín dụng

Quy định hoạt động tín dụng là việc người thiếu tiền đi vay, người có tiền cho mượn.
Người cho mượn nhắm mục đích lấy lời. Kẻ đi vay cần có tiền để xử dụng.

Với người cho vay, khả năng trả nợ của khách vay được chú trọng nhất. Mức tin cậy khả năng trả năng càng cao thì các điều kiện vay mượn càng dễ dàng. Ví dụ tiền đặt trước khi cho vay mua nhà hay xe trả góp co thể giãm hay miễn. Người ít mức độ tin cậy, người cho vay nâng thế chấp hay từ chối.

quy định hoạt động tín dụng
quy định hoạt động tín dụng

Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ.

Có nhiều hình thái tín dụng như tín dụng tiêu dùng, ngân hàng, tín dụng thương mãi, tín dụng quốc tế hay tín dụng nhà nước. Mỗi hình thái có những đặc điểm khác nhau

– Căn cứ vào thời hạn: ngắn hạn (tối đa 12 tháng); trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng; dài hạn (trên 60 tháng)
– Căn cứ vào mức độ tín nhiệm: tín dụng tín chấp và tín dụng thế chấp
– Căn cứ vào hình thái giá trị: bằng tiền ; hiện vật

Quy định hoạt động Tín dụng bao gồm:
1. tính dụng úng trước:gồm:
+ Ứng trước có bảo đảm
+ Ứng trước không bảo đảm
2. Tính dụng hạn mức
3. Chiết khấu thương phiếu
4. Bao thanh toán
5. Tín dụng thuê mua
6. Tín dụng bằng chữ kí: gồm:
+ Tín dụng chấp nhận
+ Tín dụng chứng từ
+ Tín dụng bảo lãnh
7. Tín dụng tiêu dùng: bao gồm:
+ Tín dụng tiêu dùng trực tiếp
+ Tín dụng tiêu dùng gián tiếp 

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button