Xác nhận cư trú

Dưới đây là mẫu Xác nhận cư trú, tuy nhiên bạn có thể tải nội dung file WORD Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   ——————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ

 

Kính gửi: …………………………………………………………………….

 

Họ và tên: ……………………………………………………….      Nam/ Nữ:…………………….

Ngày sinh: …………………………              Nơi Sinh: ……………………………………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………

CMND số : …………………..        Ngày cấp: ……………..        Nơi cấp: ………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện tạm trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do: Bổ sung hồ sơ cá nhân.

Xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của Công an địa phương                                    Ngày…..   Tháng ….. Năm 201…

 

Kính đơn    

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button