Xác nhận công tác dành cho VP Bank

Dưới đây là mẫu Xác nhận công tác dành cho VP Bank, tuy nhiên bạn có thể tải nội dung file WORD Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

ĐƠN XIN XÁC NHẬN 

Kính gởi: 

Họ và tên:                                                                             Giới tính:

Sinh ngày: 07/10/1989

CMND số:                       Cấp ngày:                                        Tại:

Địa chỉ:

Hiện công tác tại:

Địa chỉ:

Chức vụ:

Ngày vào làm việc:

Loại hợp đồng:

Thu nhập bình quân 6 tháng gần nhất:

Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

                                                                                             Đà Nẵng, Ngày    Tháng    Năm    

         Người làm đơn                                                               Xác nhận của Cơ quan

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button